Ca tai tuong chien xu (“Tai tuong” bloating fried fish)